Environmental Assessment of Building Systems - Difference between the production and use phase
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Thomas Björklund

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

992-952444-4

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 1999:2

Mer information

Skapat

2017-10-06