Organisational background to environmental impacts
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Birgit Brunklaus

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

1404-8167

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2005:1