Miljökonsekvensanalys. Synsätt, begrepp och metoder
Bok, 1992

Författare

Hans Blanck

Hans Egneus

Göran Wallin

Torbjörn Svensson

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik