Miljökonsekvensbeskrivningar - MKB, kompendium i Miljösystemanalys
Bok, 1994

Författare

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik