Bebyggelsen i Storbritannien
Rapport, 1982

Författare

Walter Kiessling

Institutionen för arkitektur, Husbyggnad

Ulf Janson

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08