Arbetslivets bebyggelse - Industrilokaler: Provundersökning
Rapport, 1987

Författare

Anne-Marie Wilhelmsen

Institutionen för arkitektur

Ulf Janson

Institutionen för arkitektur

Hans Lindgren

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07