Värderingsmetoder i LCA, Metoder för viktning av olika slags miljöpåverkan - en översikt
Rapport, 1998

Författare

Magnus Bengtsson

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 1998:1

Mer information

Skapat

2017-10-06