Utvärdering av metadatainmatning för 17 byggnadsrelaterade produktionsprocesser i en SPINE-databas
Rapport, 1997

Författare

Thomas Björklund

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06