Solubility of HFCs in Pentaerythritol Tetraalkyl Esters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Åsa Wahlström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Journal of Chem & Eng Data; 2000

Vol. 45 1 97-103

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07