Heat Transfer of R22 and Alternatives in a Plate Type Evaporator
Paper i proceeding, 2000

Författare

Sven Wellsandt

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at the 8th Int. Refrigeration Conf., Purdue, USA, July 25-28, 2000

1404-7098 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07