New Pinch Technology Based HEN Analasis Methodologies for Cost-Effective Retrofitting
Paper i proceeding, 2000

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Roger Nordman

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

(Presented at the 50th Canadian Chemical Engineering Coference, Montreal, Canada, October 15-18 2000)

1404-7098 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08