The compresson/absorbtion heat pump - modelling and comparisons
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Magnus Hultén

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08