Condensation of Zeotropic Refrigerant Mixtures in Shell-and-Tube Condensers
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Dave Sajjan

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Publication - Department of Heat & Power Technology, Chalmers University of Technology: 1999:3

Mer information

Skapat

2017-10-07