Heat Sources – Technology, Economy and Environment
Paper i proceeding, 1999

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

presented at the 6th International Energy Agency Heat Pump Conference 1999, Heat Pumps a Benefit for the Environment, Berlin, Germany, May 31-June 2, 1999.

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08