Solubility of HFC32, HFC125, HFC134a, HFC143a and HFC152a in a Pentaerythritol Tetrapentanoat Ester
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Åsa Wahlström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Journal of Chemical and Engineering Data

1103-2952 (ISSN)

Vol. 44 4 823-828

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07