A New Correlation for Viscosity of Oil/Refreigerant Mixtures
Paper i proceeding, 1999

Författare

Cyril Thébault

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

presented at the 20th International Congress of Refrigeration “Refrigeration into the Third Millennium” Sydney, Australia, 19-24 September 1999 (REF).

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07