Ersättning av R22 i fjärrvärmesystem. Är HFC-blandningar bättre än R134a?" (in Swedish)
Paper i proceeding, 1999

Författare

Cecilia Gabrielii

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Sven Wellsandt

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Paul Ingvarsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

presented at Klimat 21-dagen, Gothenburg, Sweden, November 25, 1999.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07