Performance Evaluation of Competing Designs for Efficient Cogeneration from Black Liquor
Paper i proceeding, 1999

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Håkan Eriksson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

(Proceedings, 2nd Biennial Johan Gullichsen Colloquium, Helsinki, Finland, September 9-10, 1999)

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08