Cooperation of the MIND-method and the Pinch technology
Rapport, 1999

Författare

Cecilia Bengtsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Magnus Karlsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08