Greenhouse Gas Reduction in Industry through Process Integration
Licentiatavhandling, 1998

ISSN 1130-2952

Författare

Helén Axelsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08