CHP in the pulp industry using black liquor gasification: thermodynamic analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Applied Thermal Engineering

1103-2952 (ISSN)

Vol. 18 11

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07