Pulp mill heat integration of black liquor gasifiers
Paper i proceeding, 1998

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at TAPPI/CPPA 1998 International Chemical RECOVERY Conference, Tampa, FL. June 1-4, 1998

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06