Black liquor gasifier/gas turbine cogeneration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Stefano Consonni

E.D. Larsson

T.G Kreutz

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 120, July, 1998.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08