Försämrad värmeöverföring i tubpannekondensor vid ersättning av R22 med R407C – kan den förklaras och kan den åtgärdas?
Paper i proceeding, 1998

Författare

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presenterad vid EM:s konferens klimat21, Stockholm, december 1998

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07