CHP in the pulp industry using black liquor gasification: termodynamic analysis
Paper i proceeding, 1997

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at the International Conference on Energy and the Enviroment Cyprus, 1997

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07