Energisystemkonsekvenser och processintegrationsaspekter av svartlutsförgasning
Rapport, 1997

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07