Black liquor-gasifier/gas turbine cogeneration
Paper i proceeding, 1997

Författare

Stefano Consonni

Erik D. Larsson

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at gas turbine & Aeroengine Congress & Exhibition Orlando, Florida, JUNE 2-june 5, 1997”. To be published in Transactions of the ASME.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08