Rapport över Institution för värmeteknik och maskinläras verksamhet inom värmepumps/kylteknikområdet under tiden 930701-961231
Rapport, 1997

Författare

Magnus Hultén

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08