Heat transfer coefficient reduction when replacing R22 with R407C in a tube-and-shell type condenser
Paper i proceeding, 1997

Författare

Dave Sajjan

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

15. Nordiske Kölemöde og 8. Nordiske Varmepumpedagerne Reykjavik, juni 18-21, 1997

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07