Viskositet och löslighet av R407C och R410A i en skruvkompressorolja
Paper i proceeding, 1997

Författare

Cyril Thébault

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

15 Nordiske Kölemöde og 8. Nordiske Varmepumpedagerne Reykjavik, juni 18-21, 1997

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07