Prediction of Solubility for HFC working fluids in Model Subtances for compressor oils
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Åsa Wahlström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

The Canadian Journal of Chemical Engineering

1103-2952 (ISSN)

Vol. 75 551-561

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07