The solubility of HFC125, HFC134a, HFC143a and HFC152a in n-EICOSANE, n-HEXADECANE, n-TRIDECANE and 2,6,10,14-TETRAMETHYLPENTADECANE
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Åsa Wahlström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

The Canadian Journal of Chemical Engineering

1103-2952 (ISSN)

Vol. 75 544-550

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07