Energy systems options with black liquor gasification
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Persson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Pulp & paper Canada

1103-2952 (ISSN)

Vol. 97 5

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08