Pulp Mill Energy Systems with Black Liquor Gasification – a Process Integration Study
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07