The solubility of HCF22, CFC114 and HFC152a in n-HEXADECANE
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Åsa Wahlström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

The Canadian Journal of Chemical Engineering

1103-2952 (ISSN)

Vol. 75

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07