The solubility of HCF Working Fluids in Model Substances for Compressor Oils: Predictive Methods and Measurements
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Åsa Wahlström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7197-301-6

Mer information

Skapat

2017-10-07