Termofysikaliska egenskaper för arbetsmedia i kylmaskiner och värmepumpar
Rapport, 1996

Författare

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07