Some aspects of using mixtures
Paper i proceeding, 1994

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at IEA HP Centre Workshop, Consequences of (H) CFC Replacement in HVAC Applications, Gothenburg, September 7-8, 1994

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07