Flow boiling heat transfer and pressure drop for HFC134a in a horizontal tube.
Paper i proceeding, 1994

Författare

Peter Melin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at IIR International Conference – CFCs, The Day After, Pauda, Italy, September 21-23, 1994

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07