Combined power plant technology in the recovery cycle of kraft pulp mills
Paper i proceeding, 1994

Författare

Björn Warnqwist

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Niclas Ihrén

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at 30 Years Recovery Boiler Co-operation in Finland, International Conference, Baltic Sea, May 24-26, 1994.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07