Process integration of black liquor gasifiction systems a case study
Rapport, 1995

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Persson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik