Process integration of black liquor gasifiction systems a case study
Rapport, 1995

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Persson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08