Retrofit heat exchanger networks based on detailed match calculations
Paper i proceeding, 1995

Författare

Annika Carlsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at the Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, Orlando, Florida, July 30-August 4, 1995.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06