Konsekvenser av sammansättningsförändringar för blandningar på grund av upplagringar i värmepumpar/kylanläggningar
Rapport, 1995

Författare

Anders Hägg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07