Konsekvenser av sammansättningsförändringar för blandningar på grund av upplagringar i värmepumpar/kylanläggningar
Rapport, 1995

Författare

Anders Hägg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik