Flow boiling heat transfer and pleasure drop for zeotropic mixtures in a horizontal tube
Paper i proceeding, 1995

Författare

Peter Melin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at the International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Rome, Italy, October 9-11, 1995

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07