Heat transfer and pressure drop measurements for hydrocarbons in a direct-expansion evaporator tube
Paper i proceeding, 1995

Författare

Peter Melin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at the 19th International Congress of Refrigeration, Haag, The Netherlands, August 20-25, 1995

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07