A process integration methodology for optimizing industrial CHP systems
Paper i proceeding, 1995

Författare

Jan Strömberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at the IEA Workshop on Industrial CHP, Santa Margherita, Italy, March, 1995

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06