Data och konsekvenser för dimensionering och design
Paper i proceeding, 1995

Författare

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Utvecklingsprogram för alternativa köldmedier i kylanläggningar och värmepumpar NUTEK, Stockholm, 20-23 november 1995.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07