Experiences with new refrigerants in evaporatiors
Rapport, 1993

Författare

Peter Melin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06