Integration of heat pumps in industrial processes
Paper i proceeding, 1993

Författare

Erik Wallin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at 11th International Congress of Chemical Engineering, Chemical Equipment design and Automation. Praha, Czech Republic, August 29-September 3, 1993

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06