Non-azeotropic mixtures as working fluids in two stage economizer-type heat pumps
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

International Journal of Refigeration

1103-2952 (ISSN)

Vol. 17 6 417-429

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07